Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 200 θέσεις στο ΤΑΠ

ergasiakos
Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 200 θέσεων ΣΟΧ 1 Α /2019 για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων είναι ενιαία...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1Α /2019 για τις 200 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο ΤΑΠΑ

ergasiakos
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1 Α /2019  Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 200 θέσεων ΣΟΧ 1 Α /2019 για την...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

200 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ergasiakos
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More