Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

200 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής...