ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τη δήλωση υπερεργασίας και υπερωριών στην ΕΡΓΑΝΗ – Τα δικαιώματα...

Εξαιτίας πολλών ερωτημάτων και καταγγελιών που λαμβάνει η ΓΣΕΕ σχετικά με ψευδείς δηλώσεις των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων...