Θέσεις εργασίας στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

210

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει:

Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς
Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς
Πτυχιούχους Χημικούς

Καταληκτική ημερομηνία: 18-01-2018

Aναλυτικότερα:
https://www.helpe.gr