Τι άλλο δικαιούνται οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ εκτός από το επίδομα;

511

Oι δικαιούχοι του ΚΕΑ ετοιμάζονται για σημαντικές αλλαγές, αφού από 1η Αυγούστου και κατόπιν 1η Νοεμβρίου, ξεκινούν να ισχύουν αλλαγές ως προς τον τρόπο χορήγησης του ΚΕΑ αλλά και το τι άλλο περιλαμβάνεται στη ιδιότητα του δικαιούχου. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για λήψη του επιδόματος. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όπως ορίζει η νέα απόφαση για το ΚΕΑ, από 1η Νοεμβρίου θα ισχύσουν αλλαγές στις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι εκτός από το επίδομα δικαιούνται συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος, με:

– Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.

– Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

– Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

– Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.

– Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.

– Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.

– Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

ΚΕΑ Ιουλίου 2018: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής!

Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.

– Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

– Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

– Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

– Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

ΚΕΑ Ιουλίου 2018: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής!

Δείτε επίσης:  ΚΕΑ: Εγκρίθηκε η πληρωμή των δικαιούχων
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *