Μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου θα πρέπει οι πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΛΑΕ/

Μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου θα πρέπει οι πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.opeka.gr) προκειμένου να λάβουν το βοήθημα των 1000 ευρώ.

Οι αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες, που είναι δικαιούχοι, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Σε καθεμία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα, ύψους 1.000 ευρώ.

να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.opeka.gr) προκειμένου να λάβουν το βοήθημα των 1000 ευρώ.

Οι αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες, που είναι δικαιούχοι, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Αυτό το είδες;  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος τακτική επιδότηση ανεργίας

Σε καθεμία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα, ύψους 1.000 ευρώ.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter