ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζόμενου

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός ερωτημάτων από εργαζόμενους, που σχετίζονται με περιστατικά αναληθών ή καθυστερημένων αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτησης) από εργοδότες. Τόσο ο αριθμός, όσο και το περιεχόμενο των ερωτημάτων καθιστούν αναγκαία τη γενική πληροφόρηση σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί (άρθρο 38 του Ν. 4488/2017) ως προς τη διαδικασία δήλωσης της οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτησης) των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα:

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend