ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως άνω Υπουργείου, τα εξής έγγραφα:

α) το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.6/33/οικ.24462/01-07-2019 (ΑΔΑ: 6Ο4Ζ465ΧΘΨ-8ΞΔ) και θέμα: «Ανακοίνωση του Προγράμματος »Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (ex-CISAP)» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ENA) για το έτος 2019»

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/?p=38053

β) το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/528/22937/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΘΤ465ΧΘΨ-ΧΚΚ) και θέμα: «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa)»

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας
– Θέση: Human Resources Officer, 05-08-2019
– Θέση: Information Technology Officer-Architecture, 22-07-2019

γ) το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/527/23250/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΘΝ465ΧΘΨ-ΦΙΙ) και θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)»

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 22-07-2019

δ) το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/527/24076/03-07-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΨΦ465ΧΘΨ-ΡΡΦ) και θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 24-07-2019

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter