ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 59 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘ΘΡΙΑΣΙΟ’ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 7

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend